Đội ngũ giảng viên

GV. Bùi Lai Dục Lình

GV. Hoàng Thị Thơm

Gv. Lê Nguyễn Thanh Huyền

GV. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Gv. Nguyễn Thúy Hằng

Carolyn Olson

Carolyn Olson

Carolyn Olson

Carolyn Olson

Carolyn Olson  Lịch Khai Giảng Hàng Tháng

  Trường Đào Tạo Thẩm Mỹ Quốc Tế Seoul Academy thường xuyên khai giảng các lớp đào tạo. Để xem Lịch Khai Giảng tháng này, bạn hãy đăng ký ngay.

  • Sáng: 8h30 – 11h30
  • Chiều: 13h30 – 16h30
  • Chủ nhật, Lễ, Tết: Nghỉ

  Tin tức